Velkommen til foreningen STRØGKUNST


Vores formål er primært at udnytte tomme butikslokaler og lignende i Tølløse, til udstilling af forskellige

former for kunst, herunder primært billedkunst.


Formålet er at skabe et mere attraktivt ”strøg” til glæde for byen, butikker og byens indbyggere.


For kunsterne giver det også gode muligheder, for at kunne præsentere deres værker, og gøre

kunst til en del af gadebilledet.


Kunsten udvælges hovedsagligt blandt lokale og regionale kunstnere.


Sekundært at iværksætte andre initiativer til udbredelse af forskellige former for kunst i byen, herunder

evt. indkøb af skulptur og lignende til byens rum.


Vi stræber på at få udstillet kunst i ledige tomme butikslokaler, og lokaler løbende udnyttes til udstilling.

Og vi vil præsentere 6 udstillinger årligt.


Der tilstræbes kvalitet af kunsternes værker, men der skal også tages hensyn til et bredt udvalg.


At skabe et fællesskab på tværs af kunstnere og kunstarter


At udbrede en glæde ved kunst


At ændre Tølløses strøg til en oplevelse for sanserne


De tomme butikker præsenteres på en ny og bedre måde.